Klasy IV – VI

PLAN LEKCJI KLASY IV-VI

ROK SZKOLNY 2016/17 (ZMIANA OD 6 LUTEGO 2017 R.)

 

 

    4 A   4 B   5 A   5 B   6A   6B  
PONIEDZIAŁEK 1 X   X   PRZYRODA N J. POLSKI 110 J. ANGIELSKI 2 J. ANGIELSKI 5
2 J. POLSKI 2 PRZYRODA 110 J ANG / WF. (DZ.) 5 J. ANGIELSKI/ WF. 5 PLASTYKA / WF. 09 PLASTYKA / WF .(DZ.) 09
3 J. ANGIELSKI / WF. 2 J. ANGIELSKI / WF. 2 PLASTYKA N HISTORIA S PRZYRODA 10 J. POLSKI 5
4 J. ANGIELSKI / WF. 2 J. ANGIELSKI / WF. 2 ZAJ. KOMP. 110 PLASTYKA 09 MATEMATYKA N J. POLSKI 5
5 MATEMATYKA 2 RELIGIA 110 ZAJ. TECH. / WF. 09 ZAJ. TECH. / WF. 09 J. POLSKI N PRZYRODA 5
6 PRZYRODA 2 J. POLSKI 106 GODZ. WYCH. 7 GODZ. WYCH. 09 J. POLSKI N MATEMATYKA 5
7 RELIGIA 2 MATEMATYKA 5 ———-   RELIGIA 7 J. KASZUBSKI      
8                        
WTOREK 1 X   X   J. KASZUBSKI 2 J. KASZUBSKI 110 MATEMATYKA N PRZYRODA 5
2 HISTORIA 2 MATEMATYKA 108 J. POLSKI N PRZYRODA 5 PLASTYKA/ WF. 09 PLASTYKA /  WF. 09
3 J. ANGIELSKI/ WF. 2 J. ANGIELSKI/ WF. 2 RELIGIA 110 MATEMATYKA 5 J. POLSKI N HISTORIA S
4 MATEMATYKA 2 J. POLSKI 101 J. ANGIELSKI/ WF. 09 J. ANGIELSKI/ WF. 09 HISTORIA N J. POLSKI 5
5 J. ANGIELSKI/ WF. 2 J. ANGIELSKI/ WF. 2 HISTORIA 7 HISTORIA WŁ. 09 MATEMATYKA N J. POLSKI 5
6 JĘZYK POLSKI 2 MUZYKA 108 J. ANGIELSKI/ WF 09 J. ANGIELSKI/ WF. 09 GODZ. WYCHOW. N MATEMATYKA 5
7         MATEMATYKA 2     J. ANGIELSKI N J. KASZUBSKI 5
8                        
ŚRODA 1 X   X   X   MATEMATYKA 2 RELIGIA N WDŻ 5
2 J. POLSKI 2 MATEMATYKA 5 J. POLSKI 110 PRZYRODA 09 MUZYKA / WF. N MUZYKA / WF.

( CHŁ)

N
3 MATEMATYKA 2 ZAJ. TECH. 10 J. POLSKI 110 HISTORIA S PRZYRODA N J. ANGIELSKI 5
4 PRZYRODA 2 J. POLSKI 106 MATEMATYKA 5 J. POLSKI 09 MUZYKA / WF. N MUZYKA / WF.DZ. N
5 GODZ. WYCH. 2 GODZ. WYCH. 110 ZAJ. TECH./ WF. 09 ZAJ. TECH./ WF. 09 JĘZYK POLSKI N GODZ. WYCH. 5
6 MUZYKA 2 PRZYRODA 09 J. ANGIELSKI / WF. 110 J. ANGIELSKI / WF. 110 J. KASZUBSKI N J. POLSKI 5
7             J. POLSKI 2     RELIGIA 5
8                        
CZWARTEK 1 X   X   MATEMATYKA N RELIGIA 5 ZAJ. KOMP. / WF. 110 ZAJ. KOMP. / WF. (CHŁ) 110
2 RELIGIA 2 PLASTYKA 09 MATEMATYKA N J. KASZUBSKI 5 ZAJ. KOMP. / WF. 110 ZAJ. KOMP. / WF.

( DZ)

110
3 J. POLSKI 2 PRZYRODA 5 J. ANGIELSKI / WF. 110 J. ANGIELSKI / WF. 110 MATEMATYKA N HISTORIA S
4 J. ANGIELSKI / WF. 2 J. ANGIELSKI / WF. 2 HISTORIA WŁ. 09 J. POLSKI 110 PRZYRODA N MATEMATYKA 5
5 J. ANGIELSKI / WF. 2 J. ANGIELSKI / WF. 2 J. KASZUBSKI 09 MATEMATYKA 110 J. POLSKI N J. KASZUBSKI 5
6 PRZYRODA 2 J. POLSKI 101 J. POLSKI 5 MATEMATYKA 110 J. KASZUBSKI N RELIGIA 09
7         PRZYRODA 110     X   MATEMATYKA 2
8                        
PIĄTEK 1 X   X   RELIGIA 2 WDŻ 09 J. ANGIELSKI N J. ANGIELSKI 5
2 J. POLSKI 2 RELIGIA 10 PRZYRODA N J. POLSKI 5 ZAJ. TECH. / WF. 09 ZAJ.TECH./ WF.  CHŁ 09
3 ZAJ. TECH. 2 HISTORIA S J. ANGIELSKI / WF. 110 J. ANGIELSKI / WF. 110 RELIGIA N PRZYRODA 5
4 ZAJ. KOMP./ WF. 110 ZAJ. KOMP. / WF. 110 MUZYKA 2 PRZYRODA 09 J. POLSKI N MATEMATYKA 5
5 MATEMATYKA 2 J. POLSKI 5 J. POLSKI N ZAJ. KOMP. 110 ZAJ. TECH. / WF. 09 ZAJ. TECH.  / WF 09
6 ZAJ. KOMP. / WF. 110 ZAJ. KOMP. / WF. 110 HISTORIA 09 MUZYKA N MATEMATYKA 2 J. POLSKI 5
7 PLASTYKA 2 MATEMATYKA 106         HISTORIA N    

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe