KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa

im. ppor. Klemensa Wickiego

w Pępowie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

WIĘCEJ POD LINKIEM:  Kalendarium 2023-2024

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie