KONKURSY

KONKURSY 2022/23ornament

Terminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. Nazwa przedmiotu Terminy eliminacji
stopień I – szkolny

godz. 14:00

stopień II – rejonowy

godz. 14.00

stopień III – wojewódzki

godz. 12.00

1. Język polski 27.10.2022

(czwartek)

23.11.2022

(środa)

15.02.2023

(środa)

2. Język angielski 18.10.2022

(wtorek)

10.01.2023

(wtorek)

28.02.2023

(wtorek)

3. Język niemiecki 24.10.2022

(poniedziałek)

8.12.2022

(czwartek)

10.02.2023

(piątek)

4. Historia 21.10.2022

(piątek)

13.01.2023

(piątek)

10.03.2023

(piątek)

5. Geografia 13.10.2022

(czwartek)

16.12.2022

(piątek)

3.02.2023

(piątek)

6. Matematyka 20.10.2022

(czwartek)

2.12.2022

(piątek)

24.02.2023

(piątek)

7. Fizyka 19.10.2022

(środa)

9.01.2023

(poniedziałek)

2.03.2023

(czwartek)

8. Chemia 7.11.2022

(poniedziałek)

2.01.2023

(poniedziałek)

6.03.2023

(poniedziałek)

9. Biologia 3.11.2022

(czwartek)

15.12.2022

(czwartek)

9.02.2023

(czwartek)

 

10.

Informatyka 17.11.2022

(czwartek)

12.01.2023

(czwartek)

9.03.2023

(czwartek)

ornament
„Kangur 2023” szansą na sukces matematyczny
i stypendium

Konkurs „Kangur Matematyczny” w 2023 roku odbędzie się 16 marca ( czwartek) o godzinie 9.00. Komitetem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Koordynatorem szkolnym jest Zenon Byczkowski.

Konkurs „KANGUR 2023” przeprowadzony będzie w naszej szkole w czterech kategoriach:
• Żaczek – klasa 2;
• Maluch – klasy 3 i 4;
• Beniamin – klasy 5 i 6;
• Kadet – klasy 7 i 8.
Każdy z uczestników konkursu otrzyma łamigłówkę przestrzenną.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń, który wpłaci 14 zł nauczycielowi uczącemu matematyki w danej kategorii (klasie) do 12.01.2023r . Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz na nagrody.

Zenon Byczkowski

ornamentWojewódzki (Wojewódzko-Metropolitalny) Konkurs Biblijny           im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie Biblijnym.
Tematem przewodnim w tym roku jest Ewangelia wg św. Mateusza.
Konkurs dedykowany jest dla klas IV-VIII.

Etap szkolny odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek)

Zakres materiału obowiązujący
na Konkursie Biblijnym – Ewangelia wg św. Mateusza
Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI:
I. Etap szkolny:
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

Uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII:
I. Etap szkolny:
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

Konkurs jest ujęty w Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich katechetów.

Maria Laskowska
Bernadeta Sikorska
Joanna Wenta

WYNIKI

W dniu dzisiejszym odbył się szkolny etap konkursu biblijnego. Uczniowie musieli zapoznać się z Ewangelią według św. Mateusza.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Klasy IV – VI
1 miejsce: Jan L. kl. 5a
2 miejsce: Zofia B. kl. 5a
3 miejsce: Maria Sz. kl. 5c
4 miejsce: Małgorzata Sz. kl.6a
5 miejsce: Marta B kl. 6a

Klasy VII – VIII
1 miejsce: Sebastian S. kl. 7b
2 miejsce: Natalia M. kl. 8b
3 miejsce: Aleksandra A. kl. 8b
4 miejsce: Maja B. kl. 8a
5 miejsce: Patryk S. kl. 8a.

Wszyscy wymienieni uczniowie przechodzą do etapu powiatowego, który odbędzie się 10 marca 2023 w Somoninie.

Zakres materiału obowiązujący na Konkursie Biblijnym – Ewangelia wg św. Mateusza (etap rejonowy)
Klasy IV – VI: Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)
Klasy VII – VIII: Ewangelia wg św. Mateusza z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu. Szczęść Boże

ornament
 szkolny etap wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego                        z informatyki

W dniu 17 listopada odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Informatyki. Wzięło w nim udział 10 uczniów. Konkurs składał się z dwóch części: testu na papierze oraz praktycznych zadań na komputerze, które obejmowały zagadnienia związane z obliczeniami w arkuszu kalkulacyjnym, tworzeniem stron www oraz obróbką grafiki i redagowaniem tekstu. Do powiatowego etapu konkursu, który odbędzie się 12 stycznia 2023r. zakwalifikował się Patryk S. z klasy 8a.

Lucyna Wróbel

ornament
INFORMATYCZNY KONKURS „INSTALLOGIC”

W ostatnich miesiącach odbyło się kilka konkursów informatycznych z udziałem uczniów naszej szkoły.

Przez cały październik 9 uczniów z klas 4-8 zmagało się z zadaniami I etapu konkursu matematyczno – informatycznego InstaLogik. Konkurs adresowany był do uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką i programowaniem. W szczególności bazował na zdolności logicznego myślenia. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 6 osób. Drugi etap odbył się 10 grudnia, także w formule on-line. Poprzedził go kurs przygotowujący, podczas którego uczniowie zapoznali się ze środowiskiem programistycznym języka Assembly. Zadania konkursowe były podzielone na zadania matematyczno – logiczne oraz zadania programistyczne w języku wizualnym Assembly. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 1,5 godziny. Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do II etapu, zostali zakwalifikowanych do udziału w kolejnym etapie konkursu. III etap odbędzie się 18 marca 2023r. i również zostanie poprzedzony kursem przygotowującym.

Do III etapu zakwalifikowali się:

Wiktoria J. kl. 4b

Dawid U. kl. 5a

Tymon Z. kl. 5b

Franciszek U. kl. 6a

Antonina K. kl. 6b

Lucyna Wróbel

ornament
MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”

Dnia 9 i 10 listopada do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” przystąpiło 4 uczniów z klas 3 – 6. Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Zadania konkursowe były testowe, w formule on-line, a na ich rozwiązanie uczestnicy mieli 60 minut. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane w styczniu.

W konkursie wzięli udział:

Franciszek K. kl. 3c

Marta G. kl. 4b

Kinga J. kl. 6a

Antonina K. kl. 6b

Lucyna Wróbel

ornament
Scan2022-12-07_083411

 

ornament
szkolny KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH – wyniki

14 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Organizatorami byli Dorota Mertsch i Mateusz Iwanowski.

W czasie występów panował świąteczny, cudowny  nastrój.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii klas 1-3:
1 miejsce- Jan S.kl.1b
2 miejsce- Helena W.kl.3a
3 miejsce- Kornelia S. i Kasia K.KL.3a
Wyróżnione osoby to: Wiktoria Sz.kl.3b i Dominika W.kl.1d.
W kategorii klas 4-8:
1 miejsce- Gabrysia Sz.kl.4a
2 miejsce- Maria Sz.kl.5c
3 miejsce- Antoni B.kl.7b
Wyróżnienie otrzymuje Laura P.kl.5c.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Dorota Mertsch i Mateusz Iwanowski

szkolny KONKURS KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie kolęd i piosenek świątecznych.
Regulamin Szkolnego Konkursu kolęd i piosenek świątecznych
1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im.ppor.K.Wickiego
w Pępowie.
2.Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie konkursu są nauczyciele:
Pani Dorota Mertsch
Pani Renata Barzowska
Pan Mateusz Iwanowski
3. Cele konkursu:
-kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania;
– popularyzacja polskich kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych;
– promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych;
– rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci;
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;
rozwijanie talentów muzycznych.
4. Zasady uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
im. ppor.K.Wickiego w Pępowie,
konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-8,
w konkursie uczestniczą soliści, którzy wykonują jeden wybrany przez siebie utwór i prezentują go z podkładem muzycznym (półplayback) lub a cappella lub w małych grupach.
5.Terminy:
Szkolny Konkurs odbędzie się 14 grudnia b.r.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 9 grudnia 2022 roku u Pani Doroty Mertsch lub Pana Mateusza Iwanowskiego,
6.Kryteria oceny:
dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,
muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
oryginalność interpretacji,
staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),
ogólny wyraz artystyczny,
7. Nagrody:
występy oceniać będzie specjalnie powołane jury konkursu,
nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii klas 1-3 oraz za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii klas 4-8,
dla pozostałych uczestników przewidziane są pisemne podziękowania za uczestnictwo w konkursie,
8. Postanowienia końcowe:
organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputer,
decyzja komisji konkursowej typującej finalistów jest ostateczna,
wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły,

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy:
Dorota Mertsch
Renata Barzowska
Mateusz Iwanowski

ornament
POSZUKIWANIE GŁOSEK W ZIMOWYCH OBRAZKACH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 oraz grup przedszkolnych do wzięcia udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym „Poszukiwanie głosek w zimowych obrazkach”
Zasady: wykonaj rysunek w tematyce zimowej, na którym znajdzie się jak najwięcej elementów, które w nazwach zawierać będą jedną wybraną głoskę/ s,z,c,dz,sz,rz,cz,dż,r,l/
Format pracy:A4
Technika:dowolna
Pracę należy podpisać imieniem nazwiskiem oraz klasę.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Termin składania prac: 28.11-02.12.2022r.
Miejsce składania prac: świetlica
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się:12.12.2022r.

Małgorzta Braun
Weronika Labuda
Justyna Kordalska

ornament

Konkurs logopedyczno – plastyczny – wYNIKI

W świetlicy odbył się konkurs logopedyczno – plastyczny. Celem konkursu było odnalezienie jak największej ilości głosek: s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, r, l w nazwach związanych z zimą. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Wszystkie prace zostaną nagrodzone słodkim upominkiem, ale wśród nich niezależna Komisja przyznała główne nagrody następującym uczniom:
1 miejsce: Majka Czoska II b
2 miejsce: Wiktor Nowicki 0 b
3 miejsce: Antonina Kiełkowska I a
oraz Izabela Rutkowska II b.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Piotr Milczarek I b,
Helena Łukiewska I d,
Przemysław Knut 1 c,
Nadia Lewandowska 2 b,
Hanna Wierczyńska O p.

Zapraszamy do odbioru nagród do świetlicy szkolnej lub gabinetu logopedycznego w dniach od 14.12 do 16.12.2022.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
Justyna Kordalska,
Weronika Labuda,
Małgorzata Braun

ornament

WYNIKI KONKURSU POWIATOWEGO

W Powiatowym Konkursie Plastycznym dla klas III-V „Święci, których warto poznać” organizowanym przez  Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, wzięła udział  tylko jedna uczennica naszej szkoły Maja Groth z klasy 5a. Tematem konkursu była postać błogosławionego Carlo Acutisa, który traktował Eucharystię jako „autostradę do nieba”.
W konkursie wzięło 9 szkół, a nadesłano 21 prac plastycznych.
Miło mi jest wszystkich poinformować, że Maja zajęła II miejsce w ww. konkursie.

GRATULUJEMY!

Maria Laskowska

Scan2022-11-15_123544

 ornament

KAdw_22_1

ornament

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY „BÓBR”

Zapraszamy uczniów klas 3-8 do udziału w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „BÓBR”.
Konkurs jest bezpłatny, w formule on-line i odbywa się w 3 grupach wiekowych:
– Junior – klasy VII-VIII, dnia 8 listopada o godz. 12.00,
– Benjamin – klasy IV-VI, dnia 9 listopada, godz. 12.00,
– Skrzat – klasy III, dnia 10 listopada, godz. 12.00 (Warunkiem jest umiejętność samodzielnego czytania ze zrozumieniem.)
Zadania są testowe, jednokrotnego wyboru. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia. Konkurs trwa jedna godzinę zegarową.

Szczegóły na stronie organizatora https://www.bobr.edu.pl/o-konkursie/

Uczniowie, którzy chcą brać udział w konkursie muszą założyć konto typu UCZEŃ na platformie www.Dzwonek.pl, a następnie dodać je do szkoły.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki „Szkoła” i wybrać przycisk „Dołącz do szkoły”, a następnie wyszukać nazwę naszej szkoły lub wpisać kod dostępu: sppepowo

Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie Dzwonek.pl w poprzednich latach nie powinien rejestrować się ponownie.

Ze względów logistycznych, prosimy zgłaszać się do konkursu do dnia 6 listopada i poinformować o tym nauczyciela informatyki.

M. Byczkowska
L. Wróbel
T. Brzeski

ornament

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BOHATER NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na komiks „Bohater na miarę naszych czasów” edycja pt. „Bezpieczne ferie – poradnik Sznupka”. Zaprojektuj komiks odręczny lub komiks graficzny. Stwórz bohatera na miarę naszych czasów. Może nim być postać całkowicie fikcyjna, ale
również może to być realna osoba, którą uważasz za największego bohatera.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych:
a) klasy I-IV szkoły podstawowej
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej
Komiks – powinien zawierać plansze z obrazkami, maksymalnie 10 stron. Komiks może zostać wykonany dowolną techniką zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Format pliku: JPG. lub PNG.
W przypadku zdjęcia/skanu – praca konkursowa powinna być wyraźna, w wysokiej jakości.
Udział w konkursie jest równoznaczne z Udzieleniem Organizatorowi prawa do publicznej
prezentacji zgłoszonej pracy oraz do rozpowszechniania jej kopii.
Nagrodami w konkursie są: dyplomy i nagrody rzeczowe finansowane przez Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie proszę o zgłaszanie się po zgodę rodzica na udział w konkursie.
Termin oddawania prac wraz ze zgodą rodzica, do 19 listopada 2022 do mnie (do pokoju nauczycielskiego).
Wanda Piskorska

ornament

szkolny konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej
1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ppor. K. Wickiego w Pępowie.
2.Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie konkursu są nauczyciele:
Pani Dorota Mertsch
Pan Mateusz Iwanowski
3. Cele konkursu:
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
popularyzowanie pieśni i piosenek patriotycznych,
kształtowanie walorów patriotycznych i wychowawczych,
rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
rozwijanie talentów muzycznych,
4. Zasady uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
im. ppor.K.Wickiego w Pępowie,
konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-8,
w konkursie uczestniczą soliści, którzy wykonują jeden wybrany przez siebie utwór i prezentują go z podkładem muzycznym (półplayback) lub acapella
5. Terminy:
Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbędzie się 16 listopada b.r.
zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 10 listopada 2022 roku u Pani Doroty Mertsch lub Pana Mateusza Iwanowskiego,
6. Kryteria oceny:
dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,
muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
oryginalność interpretacji,
staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),
ogólny wyraz artystyczny,
7. Nagrody:
występy oceniać będzie specjalnie powołane jury konkursu,
nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii klas 1-3 oraz za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii klas 4-8,
dla pozostałych uczestników przewidziane są pisemne podziękowania za uczestnictwo w konkursie,
8. Postanowienia końcowe:
organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputer,
decyzja komisji konkursowej typującej finalistów jest ostateczna,
wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły,
Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:
Dorota Mertsch
Mateusz Iwanowski

Szkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – WYNIKI

16 listopada już po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Zgłoszeni uczestnicy samodzielnie wybierali repertuar. Występy uczniów były na wysokim poziomie.

Jury oceniało występy uczniów w dwóch kategoriach:

klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Wyniki tego konkursu są następujące:

w kategorii klas 1-3:
1 miejsce zajęła Wiktoria Sz. kl.3b
2 miejsce zajęła Kaja K. kl.3a,
a 3 miejsce zajęła Pola Sz.kl2b.
Wyróżnienie otrzymali: Kornelia O. kl.1b i Borys P.kl.1d.
W kategorii klas 4-8:
1 miejsce zajęła Gabiela Sz. kl.4a,
2 miejsce zajęła Barbara K. kl.5b,
a 3 miejsce zajęła Zofia B. kl.5a.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

Dorota Metrsh

Mateusz Iwanowski

ornament

KONKURS „MOJA  ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
– WYNIKI

Komisja w składzie:

  1. Bernadeta Sikorska
  2. Patrycja Fularczyk
  3. Maria Byczkowska

Wyłoniła następujących zwycięzców:

I m.        –              Gabriela Płotka                    – IIIa

                               Filip Okrój                           –  Ia

                               Maria Oracz                       –  Ib

II m.      –              Stępień Nikola                       – Ib

                            Selau Maksymilian               – Ic

III m.     –              Arendt Agnieszka                – Ic

Domagała Lena                – Ic

Rybarczyk Julia                 – IIa

Sosinowski Tymek             – IIc

Szwabe Filip                      – IIIb

Podczas akademii – w dniu 9 listopada 2022 roku uczniowie, którzy zajęli I-III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają wyróżnienie i nagrody rzeczowe.

konk_czytam_w_oryg_22

 

konk_zakl_22 ornament

BEZPIECZNA DROGA

Zachęcamy dzieci z klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga”.
Technika prac dowolna( wykluczone są prace przestrzenne, wykonane z materiałów sypkich, plasteliny, malowanych na szkle, makiet).
Klasy 0-1 – format prac A4(mały blok rysunkowy),
klasy II-III – format prac A3 ( duży blok rysunkowy).
5 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej zostanie przekazana do udziału w powiatowym konkursie.
Termin oddania prac – do 13 października.

Paulina Konkel
Joanna Wiczling

WYNIKI KONKURSU „BEZPIECZNA DROGA”

Prace konkursowe zostały rozpatrzone w dwóch grupach wiekowych.
Klasy 0-1

I miejsce:
Lena D. 1c
Amelia P. 1d

II miejsce:
Rafał M. 1a
Roman P. 0b
Teofil R. 1a

III miejsce :
Mikołaj Ch. 1c
Natalia H. 1a
Filip O. 1a

Wyróżnienia:
Ala B. 1a
Marcel F. 1c
Tola G. 1a
Filip J. 0a
Piotr M. 1b
Amelia P. 1a
Aleksander W. 1a
Nina Zega 1a

Klasy 2-3
I miejsce:
Wiktoria D. 3a
Filip Sz. 3b
Helena W. 3a

II miejsce:
Klaudia B. 3c
Antonina O. 3c

III miejsce:
Alicja K. 3c
Michał T. 2b

Wyróżnienia:
Hanna G. 3a
Sarah Gzela 3b
Maja L. 3b
Zuzanna M. 3c
Ksawery S. 2a
Nika S. 3c

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
Najlepsze prace zostały przekazane na powiatowy konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego”.

Paulina Konkel
Joanna Wiczling

ornament

NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC – WYNIKI
Wyniki konkursu:

Klasy „0”
1. Antoni Stankowski
2. Gabriela Przybyszewska
3. Artur Żmuda Trzebiatowski
Aleksander Szwabe

Klasy I:
1. Rafał Miler
Bartosz Kulka
2. Borys Polakow
Filip Okrój
Patryk Chachulski
3. Julia Jędrzejewska
Przemysław Knut

Klasy II:
1. Mikołaj Weier
2. Michał Tomczuk
3. Julia Rybarczyk

Klasy III:
1. Filip Szwabe
2. Kornelia Skierka
3. Wiktoria Buja

Klasy IV-VIII
1. Zofia Rybarczyk
Bladowski Jakub
3. Jakub Chęciński

Fundatorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Żukowie.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodki upominek, zaś osoby wyróżnione – nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim za udział!
Maria Laskowska
Bernadeta Sikorska
Joanna Wenta

konk_rozaniec_22ornament

„PODPORUCZNIK KLEMENS WICKI – PATRON MOJEJ SZKOŁY”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III do udziału

w

 Rodzinnym Konkursie Plastycznym

na wykonanie lapbooka o tematyce

 

„Podporucznik Klemens Wicki – patron mojej szkoły”

 

 

Format pracy: teczka A-4

Technika: dowolna

Termin oddania pracy: do 10.10.2022r. (do wychowawczyni)

Rozstrzygnięcie konkursu: 13.10.2022r.

Uprzejmie prosimy, żeby praca była na odwrocie podpisana:

imię i nazwisko dziecka, klasa, z kim dziecko pracę

wykonało (np. Jan Kowalski, kl. IIIb, z rodzicami i bratem).

                                          Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Beata Młyńska
Paulina Konkel
Joanna Wiczling

ornament

konk_patron_22

 

Wyniki RODZINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I MIEJSCE:
Lena Jakubowska II B
II MIEJSCE:
Izabella Rutkowska II B
III MIEJSCE:
Julia Rybarczyk II A
Michał Tomczuk II B
WYRÓŻNIENIA:
Zofia Bełtkiewicz II A
Nikola Rompa II B
Serdecznie gratulujemy!
Fundatorem nagród w konkursie jest
„Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie”
Nagrody zostaną wręczone uczniom 9.11.2022 r..

Dziękujemy wszystkim za udział!
Katarzyna Cieplińska
Karina Mąka

Aleksandra Spychała.

ornament

POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o piłce nożnej – „Poznaj Polskę na sportowo”. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 6 do 19 lat. Do wygrania ciekawe nagrody m.in. zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w Warszawie.
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I (online) rozgrywany jest do 5 października 2022 r. – aby wziąć w nim udział uczeń powinien rozwiązać quiz online na stronie:  www.laczynaspilka.pl/quiz  wybierając właściwą kategorię wiekową. Po zakończeniu quizu należy podać e-mail rodzica lub opiekuna prawnego na który wysłany zostanie mail z linkiem do formularza rejestracyjnego. Quiz można wypełniać dowolną liczbę razy i rejestrować dowolną liczbę wyników. Zwycięzcami tego etapu będzie 25 chłopców i 25 dziewczynek z najlepszym wynikiem w swoim województwie w swojej kategorii wiekowej. Zwycięzców zaprosimy do finałów wojewódzkich!

Etap II (wojewódzki) będzie rozgrywany stacjonarnie od 10 października do 7 listopada 2022 r. i wezmą w nim udział zwycięzcy etapu I. Na zwycięzców tego etapu czekają dwa zaproszenie do Warszawy na mecz reprezentacji Polski na PGE Narodowym w dniu 16 listopada 2022 r. oraz udział w wielkim finale konkursu.

Etap III (Wielki Finał) odbędzie się 17 listopada 2022 r. w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie. Wielki Finał zostanie rozegrany w formacie Wielkiego Testu Wiedzy w programie telewizyjnym na żywo.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. Pomocne w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi będą przygotowane materiały historyczne opublikowane w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego

ornament

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

Zapraszam uczniów klas V-VIII do udziału

w I Wojewódzkim Konkursie Geograficznym „Świat w lapbooku”.

Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować książkę tematyczną w formie lapbooka, którego tematem jest „WEEKENDOWA WYPRAWA”.

Wszelkie informacje na temat konkursu są w załączonym dokumencie.

Na prace czekam do 31.10.2022r., a dwie najlepsze prace będą rywalizować w kolejnym etapie konkursu.

Maria Laskowska

WIĘCEJ NA:

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

ornament

      Zachęcam uczniów klas III-V do udziału

                  w Powiatowym Konkursie Plastycznym                        

„Święci, których warto poznać” (bł. Carlo Acutis).
Pracę oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do mnie do 10 października,                  a trzy najlepsze prace będą brać udział w finale konkursu.
Wszelkie informacje na temat konkursu i karta zgłoszenia są w załączonym dokumencie.

Pozdrawiam serdecznie
Maria Laskowska

WIĘCEJ NA:

ŚWIĘCI, KTÓRYCH WARTO POZNAĆ

ornament
KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WG. ŚW. MATEUSZA

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie Biblijnym.
Tematem przewodnim w tym roku jest Ewangelia wg św. Mateusza.
Konkurs dedykowany jest dla klas IV-VIII.

Etap szkolny odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek)

Zakres materiału obowiązujący
na Konkursie Biblijnym – Ewangelia wg św. Mateusza
Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI:
I. Etap szkolny:
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

Uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII:
I. Etap szkolny:
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

Konkurs jest ujęty w Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich katechetów.

Maria Laskowska
Bernadeta Sikorska
Joanna Wenta

ornament
Ogólnopolski Konkurs Matematycznym ALFIK

UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV-VI.
Jesteście zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALFIK, który odbędzie się w naszej szkole 23 listopada. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ.
Udział w konkursie jest płatny, a jego koszt to 14 zł. Nagrodą dla laureatów jest tygodniowy udział w wakacyjnym obozie TALENTÓW. Osoby zainteresowane proszę o kontakt przez Librusa oraz wpłatę 14 zł do 30 września.
Więcej informacji można uzyskać na stronie organizatora jersz.pl

Anetta Praska-Wenderlich

ornament

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie