Kadra

Grono pedagogiczne i pracownicy, którzy codziennie dbają

o rozwój naszych dzieci i ich bezpieczeństwo

ROK SZKOLNY 2017/2018

KADRA PEDAGOGICZNA:
1. Ryszard Peek – dyrektor szkoły – historia w kl. Vb,VIb,VIIb
2. Ewa Kleba – wicedyrektor – nauczanie indywidualne
3. Monika Jelińska – 0a
4. Joanna Wiczling – 0b
5. Renata Barzowska – Ia
6. Beata Młyńska – Ib
7. Dorota Mertsch – IIa
8. Lucyna Wróbel – IIb
9. Karina Mąka – IIIa
10. Katarzyna Cieplińska – IIIb
11. Aleksandra Lademann – IIIc
12. Alicja Pastuszak-Skrzypczak – IVa, biologia, chemia kl. VIIa i b, przyroda IVa, biblioteka
13. Joanna Wenta – IVb, religia 0a, IIb, IVb, Va, pedagog szkolny
14. Anna Sudomir – IV c, j.polski IVabc, logopedia
15. Maria Laskowska – Va – przyroda IVbc-VI, biologia VIIab, przyg. do życia w rodzinie IV-VII, geografia VIIab
16. Dorota Bobrowska-Kaźmierczak – Vb – j. angielski w kl. IVbc, V –VI, VIIa
17. Maria Byczkowska – VIa – j.kasz. kl. VI-VII, zaj. komputer. kl.VIab, inform. VIIab,     biblioteka
18. Amelia Pufelska-Raulin – VIb – muzyka, plastyka, praca technika kl. IV-VII
19. Anna Pilecka-Groth – VIIa – j.polski kl. VIab, VIIab
20. Joanna Witt-Szymerkowska – VIIb – j.angielski kl. I-VIa, VIIb
21. Górak Sylwia – j. niemiecki VIIab, j. polski Vab, logopedia
22. Zenon Byczkowski – matematyka – kl. V-VII
23. Zbigniew Kąkol – matematyka, informatyka – kl. IVabc, zajęcia komputerowe kl. Vab
24. Magdalena Bona – wychowanie fiz. w kl. IVbc, VI-VII dziewczęta, gimnastyka korekcyjna
25. Krzysztof Kosznik – wychowanie fizyczne w kl. IVa chłopcy
26. Marek Siemborski – wychowanie fizyczne w kl. IVa dziewczęta, IVbc, V-VII chłopcy
27. Bernadeta Sikorska – religia w kl. 0b, Iab, IIa, IIIabc, IVac, Vb, VI-VII
28. Anita Mądra – historia i społeczeństwo kl. Va, VIa
29. Alicja Beyer – historia kl. IVabc, VIIa
30. Danuta Dobosz – fizyka kl. VIIab
31. Katarzyna Rochon – świetlica
32. Alina Kamińska – psycholog szkolny
33. Katarzyna Jaskulska – świetlica
34. Paulina Konkel – nauczanie indywidualne, świetlica
35. Patrycja Starczewska-Rzyska – nauczyciel wspomagający
36. Celiński-Jakubowicz Maciej – doradztwo zawodowe kl. IV-VII
37. Elżbieta Walaszczyk- Labuda – nieobecna (długotrwałe zwolnienie lekarskie)
38. Jerzy Formela – urlopowany do prac związkowych

ADMINISTRACJA:
1. Elżbieta Jabłońska – sekretarz szkoły
2. Alicja Puczek – główna księgowa
3. Agnieszka Siebert – st. referent ds. administracyjnych

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY:
1. Izabela Czaja – sprzątaczka
2. Bogumiła Klinkosz – pomoc kuchenna/sprzątaczka
3. Joanna Wojciechowska – sprzątaczka
4. Bogumiła Wybraniak – sprzątaczka
5. Teresa Komkowska – sprzątaczka
6. Józef Kamiński – konserwator/palacz c.o.
7. Andrzej Grzędzicki – opiekun sali/ palacz c.o.

Nadesłane: sekretariat

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe