Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Oferta zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej
ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie w roku szkolnym 2021/2022

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

Rodzaj  zajęć Nauczyciel Termin
Koło polonistyczne
Koło polonistyczne
Koło polonistyczne
Koło j. angielskiego
Koło geograficzne
Koło matematyczne
Koło matematyczne
Koło matematyczne
Koło informatyczne
Koło historyczne
Koło biologiczno – chemiczne
Koło artystyczne
Chór

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie