Nasz patron

Warto zapoznać się z najnowszymi opublikowanymi w sieci materiałami dotyczącymi naszego Patrona:
Podporucznika  Klemensa Wickiego –  wicki_klemens_138_747_pom

 

Z wielką dumą informujemy, że nasz Patron ppor. Klemens Wicki
w dniu 15 kwietnia 2015 roku został odznaczony
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości”

krzyz-odrodzenia

Nadanie odznaczenia

 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
nadaje patronowi Szkoły Podstawowej w Pępowie
ppor. Klemensowi Wickiemu – Krzyż Kombatancki ZKRPiBWP

za heroiczną postawę w okresie II Wojny Światowej o wolność i niepodległość Polski w szeregach ZWZiAK
za co został skazany na śmierć przez hitlerowskie Niemcy.


akt-nadania


ppor. Klemens WickiKlemens Wicki

– urodził się 8 października 1911 roku w Kielnie.

Szkołę podstawową ukończył w Kłosowie, następnie uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Wejherowie. Służbę wojskową odbywał w Zambrowie – tam zdobył stopień podchorążego. Kiedy wybuchła  II wojna światowa powołano Go do Batalionu Morskiego w Gdyni. Brał udział walkach pod Chwaszczynem, w Osowej i Wielkim Kacku. Został ranny. Przebywał najpierw w szpitalu wojskowym w Gdyni, potem w Gdańsku, a w czerwcu 1940 roku przeniesiono go do obozu jenieckiego w Toruniu. Gdy uzyskał zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia- został skierowany do pracy w charakterze kontrolera obór na terenie Pomorza. Przebywając w szpitalu  wojennym w Gdyni, Klemens Wicki  poznał kpt. Mariana Przygodzkiego, został przez niego zaprzysiężony i wprowadzony w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Dzięki swojej pracy miał możliwość spotkania się z wieloma ludźmi nie wzbudzając podejrzeń. Zdobył wielu informatorów, a uzyskane od nich informacje były przydatne w szeregach ZWZ do walki z okupantem.          

W majątku Hoenego w Borczu poznaje Marię Szymichowską – księgową. Maria zdobywała informacje dotyczące zakładów produkujących benzynę syntetyczną w Policach koło Szczecina oraz plany Peenemünde na wyspie Uznam, gdzie przygotowywano się do produkcji pocisków V- 1 i V-2. Dzięki informacjom dostarczonym przez siatkę wywiadowczą w której działał Wicki udało się zbombardować te miejsca. Po tych wydarzeniach gestapo postanowiło znaleźć  i zlikwidować nieznaną grupę szpiegowską. Klemens Wicki został aresztowany po upływie miesiąca od momentu aresztowania przez gestapo siatki wywiadowczej AK „Stragan” – Mariana Przygodzkiego   i  Czesława Wąsika. Aresztowania dokonali gestapowcy dnia 26 czerwca 1942 roku w majątku Tokary. Umieszczony został w celi nr 6 w gdańskim gestapo przy ul. Neugarten 27 (dziś Nowe Ogrody). Proces Wickiego odbył się w Berlinie 8 grudnia 1942 roku. Podporucznik Klemens Wicki otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano w Halle (Salle) 11 października 1943 roku- został ścięty.

Kapelan więzienny poinformował rodzinę,
że ppor. Klemens Wicki szedł na szafot z godnością i spokojem.

 

Na podstawie kroniki szkoły i dostępnej literatury opracowała: Maria Byczkowska


Święto patrona:

Co roku w naszej szkole – w miesiącu październiku – obchodzony jest DZIEŃ PATRONA SZKOŁY,
który najczęściej świętujemy razem ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS I.

Również tego dnia wszyscy uczniowie klas szóstych udają się do Czeczewa, gdzie na cmentarzu przykościelnym, przy obelisku poświęconym pamięci ppor. Klemensa Wickiego składają wiązanki, palą znicze i minutą ciszy czczą pamięć Patrona.

W uroczystościach uczestniczy syn PATRONA – pan Bogdan Janicki.

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie