NASZ PATRON

Warto zapoznać się z najnowszymi opublikowanymi w sieci materiałami dotyczącymi naszego Patrona:
Podporucznika  Klemensa Wickiego –  wicki_klemens_138_747_pom
odznaczenie prezydenta rp dla patrona naszej szkoły

 

Z wielką dumą informujemy, że nasz Patron ppor. Klemens Wicki
w dniu 15 kwietnia 2015 roku został odznaczony
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości”

krzyz-odrodzenia

Nadanie odznaczenia

 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
nadaje patronowi Szkoły Podstawowej w Pępowie
ppor. Klemensowi Wickiemu – Krzyż Kombatancki ZKRPiBWP

za heroiczną postawę w okresie II Wojny Światowej o wolność i niepodległość Polski w szeregach ZWZiAK
za co został skazany na śmierć przez hitlerowskie Niemcy.


akt-nadania


ppor. Klemens Wicki

Klemens Wicki

– urodził się 8 października 1911 roku w Kielnie.

Szkołę podstawową ukończył w Kłosowie, następnie uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Wejherowie. Służbę wojskową odbywał w Zambrowie – tam zdobył stopień podchorążego. Kiedy wybuchła  II wojna światowa powołano Go do Batalionu Morskiego w Gdyni. Brał udział walkach pod Chwaszczynem, w Osowej i Wielkim Kacku. Został ranny. Przebywał najpierw w szpitalu wojskowym w Gdyni, potem w Gdańsku, a w czerwcu 1940 roku przeniesiono go do obozu jenieckiego w Toruniu. Gdy uzyskał zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia- został skierowany do pracy w charakterze kontrolera obór na terenie Pomorza. Przebywając w szpitalu  wojennym w Gdyni, Klemens Wicki  poznał kpt. Mariana Przygodzkiego, został przez niego zaprzysiężony i wprowadzony w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Dzięki swojej pracy miał możliwość spotkania się z wieloma ludźmi nie wzbudzając podejrzeń. Zdobył wielu informatorów, a uzyskane od nich informacje były przydatne w szeregach ZWZ do walki z okupantem.          

W majątku Hoenego w Borczu poznaje Marię Szymichowską – księgową. Maria zdobywała informacje dotyczące zakładów produkujących benzynę syntetyczną w Policach koło Szczecina oraz plany Peenemünde na wyspie Uznam, gdzie przygotowywano się do produkcji pocisków V- 1 i V-2. Dzięki informacjom dostarczonym przez siatkę wywiadowczą w której działał Wicki udało się zbombardować te miejsca. Po tych wydarzeniach gestapo postanowiło znaleźć  i zlikwidować nieznaną grupę szpiegowską. Klemens Wicki został aresztowany po upływie miesiąca od momentu aresztowania przez gestapo siatki wywiadowczej AK „Stragan” – Mariana Przygodzkiego   i  Czesława Wąsika. Aresztowania dokonali gestapowcy dnia 26 czerwca 1942 roku w majątku Tokary. Umieszczony został w celi nr 6 w gdańskim gestapo przy ul. Neugarten 27 (dziś Nowe Ogrody). Proces Wickiego odbył się w Berlinie 8 grudnia 1942 roku. Podporucznik Klemens Wicki otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano w Halle (Salle) 11 października 1943 roku- został ścięty.

Kapelan więzienny poinformował rodzinę,
że ppor. Klemens Wicki szedł na szafot z godnością i spokojem.

 

Na podstawie kroniki szkoły i dostępnej literatury opracowała: Maria Byczkowska


Święto patrona szkoły

Co roku w naszej szkole – w miesiącu październiku – obchodzony jest DZIEŃ PATRONA SZKOŁY,
który najczęściej świętujemy razem ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS I

i ŚWIĘTEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Również tego dnia wszyscy uczniowie najstarszych  klas w szkole  udają się do Czeczewa, gdzie na cmentarzu przykościelnym, przy obelisku poświęconym pamięci ppor. Klemensa Wickiego składają wiązanki, palą znicze i minutą ciszy czczą pamięć Patrona.

W uroczystościach uczestniczy syn PATRONA – pan Bogdan Janicki i Jego Rodzina.


NOWY OBELISK W CZECZEWIE

W połowie lipca 2021 roku z inicjatywy syna ppor. Klemensa Wickiego – pana Bogdana Janickiego rozpoczęto wymianę starego obelisku upamiętniającego naszego bohatera w Czeczewie na nowy.  Na Kaszuby przyjechała firma kamieniarska z Warszawy. Demontaż i ustawanie trwały ok. tygodnia. Pod pamiątkowym obeliskiem jest umieszczona ziemia z Halle – miejsca pochówku Patrona.

20200720_200924

 stara płyta obelisku

 

Dyrektor szkoły Zenon Byczkowski zdecydował, że stara płyta zdemontowanego obelisku zostanie przewieziona do Pępowa   i będzie ułożona na głównym klombie przy szkole. I tak też się stało. Natomiast na  płycie został umieszczony grawer informujący o Fundatorach i dacie przeniesienia do Pępowa.

szk_ob_2

st_ob_szk


uroczystość poświęcenia obelisku w Czeczewie –  2021-10-14

Uroczystość poświęcenia obelisku w Czeczewie zaplanowano na 10 października 2020 roku. Niestety ze względów epidemiologicznych (COVID-19), organizatorzy „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Wickiego w Pępowie” wraz z Dyrekcją szkoły musieli uroczystość odwołać.

Kolejny termin to rok 2021, a konkretnie 14 października. Święto Szkoły – Święto Patrona, Ślubowanie Uczniów Klas I oraz  Święto Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, nie wszyscy zaproszeni goście przybyli, ale gościliśmy pana Bogdana Janickiego wraz z Rodziną. Swoją obecnością zaszczycili nas księża: ks. dziekan Czesław Las, ks. prałat Stanisław Gackowski, ks. Józef Kuchta. Z władz samorządowych w uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke, wiceprzewodniczący: Albin Bychowski, Grzegorz Tokarski, Tyberiusz Treder oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Byczkowska. Z zaproszenia skorzystała pani Sołtys Katarzyna Wierczyńska oraz Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Barzowski. Uczestnikami byli również uczniowie najstarszych klas naszej szkoły oraz chętne dzieci w strojach regionalnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Czeczewie koncelebrowaną przez kapłanów, następnie wszyscy udali się przed obelisk, gdzie uczniowie odczytali biografię i testament Patrona, następnie nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie obelisku. Dzieci w strojach regionalnych przedstawiły program w języku kaszubskim. Złożono wiązanki i zapalono znicze. Głos zabrali pan Bogdan Janicki oraz Witold Szmidtke. Z tej okazji wszyscy goście otrzymali pamiątkowe magnesy.

Czeczewo_obelisk_22

HD-2

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie