NASZ PATRON

Warto zapoznać się z najnowszymi opublikowanymi w sieci materiałami dotyczącymi naszego Patrona:
Podporucznika  Klemensa Wickiego –  wicki_klemens_138_747_pom
odznaczenie prezydenta rp dla patrona naszej szkoły

 

Z wielką dumą informujemy, że nasz Patron ppor. Klemens Wicki
w dniu 15 kwietnia 2015 roku został odznaczony
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości”

krzyz-odrodzenia

Nadanie odznaczenia

 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
nadaje patronowi Szkoły Podstawowej w Pępowie
ppor. Klemensowi Wickiemu – Krzyż Kombatancki ZKRPiBWP

za heroiczną postawę w okresie II Wojny Światowej o wolność i niepodległość Polski w szeregach ZWZiAK
za co został skazany na śmierć przez hitlerowskie Niemcy.


akt-nadania


ppor. Klemens Wicki

Klemens Wicki

– urodził się 8 października 1911 roku w Kielnie.

Szkołę podstawową ukończył w Kłosowie, następnie uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Wejherowie. Służbę wojskową odbywał w Zambrowie – tam zdobył stopień podchorążego. Kiedy wybuchła  II wojna światowa powołano Go do Batalionu Morskiego w Gdyni. Brał udział walkach pod Chwaszczynem, w Osowej i Wielkim Kacku. Został ranny. Przebywał najpierw w szpitalu wojskowym w Gdyni, potem w Gdańsku, a w czerwcu 1940 roku przeniesiono go do obozu jenieckiego w Toruniu. Gdy uzyskał zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia- został skierowany do pracy w charakterze kontrolera obór na terenie Pomorza. Przebywając w szpitalu  wojennym w Gdyni, Klemens Wicki  poznał kpt. Mariana Przygodzkiego, został przez niego zaprzysiężony i wprowadzony w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Dzięki swojej pracy miał możliwość spotkania się z wieloma ludźmi nie wzbudzając podejrzeń. Zdobył wielu informatorów, a uzyskane od nich informacje były przydatne w szeregach ZWZ do walki z okupantem.          

W majątku Hoenego w Borczu poznaje Marię Szymichowską – księgową. Maria zdobywała informacje dotyczące zakładów produkujących benzynę syntetyczną w Policach koło Szczecina oraz plany Peenemünde na wyspie Uznam, gdzie przygotowywano się do produkcji pocisków V- 1 i V-2. Dzięki informacjom dostarczonym przez siatkę wywiadowczą w której działał Wicki udało się zbombardować te miejsca. Po tych wydarzeniach gestapo postanowiło znaleźć  i zlikwidować nieznaną grupę szpiegowską. Klemens Wicki został aresztowany po upływie miesiąca od momentu aresztowania przez gestapo siatki wywiadowczej AK „Stragan” – Mariana Przygodzkiego   i  Czesława Wąsika. Aresztowania dokonali gestapowcy dnia 26 czerwca 1942 roku w majątku Tokary. Umieszczony został w celi nr 6 w gdańskim gestapo przy ul. Neugarten 27 (dziś Nowe Ogrody). Proces Wickiego odbył się w Berlinie 8 grudnia 1942 roku. Podporucznik Klemens Wicki otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano w Halle (Salle) 11 października 1943 roku- został ścięty.

Kapelan więzienny poinformował rodzinę,
że ppor. Klemens Wicki szedł na szafot z godnością i spokojem.

 

Na podstawie kroniki szkoły i dostępnej literatury opracowała: Maria Byczkowska

Klemens Wicki was born on October 8, 1911 in Kielno and completed his primary education in Kłosowo. He then attended a humanistic high school in Wejherowo and served in the military in Zambrow, where he attained the rank of second lieutenant. When World War II broke out, he was called to the Marine Battalion in Gdynia and participated in battles in Chwaszczyno, Osowa, and Wielki Kack. He was injured and was first treated in a military hospital in Gdynia, then in Gdańsk, and in June 1940 he was transferred to a prisoner of war camp in Toruń.

After his release, Wicki was assigned to work as a cattle inspector in Pomorze(Pomerania). While in the military hospital in Gdynia, Wicki met Captain Marian Przygodzki and was sworn in and introduced to the ranks of the Związek Walki Zbrojnej-ZWZ (Union of Armed Struggle), which later was transformed into the Armia Krajowa-AK (Home Army). Thanks to his work, he had the opportunity to meet many people without arousing suspicion and acquired many informants, whose information was useful in the fight against the occupier.

Wicki’s intelligence group was the first to inform, via his AK channels, about the production of V1 and V2 rockets in Peenemuende, which led to the bombardment of this place by the British Air Force. This postponed Hitler’s plans to attack London with full force which in consequence saved the lives of many Londoners, enabling the British Army to prepare a more successful defense.

Unfortunately, Wicki’s intelligence group was exposed by the Gestapo. At the Hoenego estate in Borcz, Wicki met Maria Szymichowska, a bookkeeper who obtained information about factories producing synthetic gasoline for the V1 and V2 rockets in Police near Szczecin and plans for Peenemünde on the island of Uznam, where preparations were being made for the production of V-1 and V-2 missiles. Thanks to the very accurate information provided by Wicki’s intelligence network, it was possible to bomb Police factory, which was cloaked by a trees and fields so doing an air screening wouldn’t reveal any trace of the factory. After these events, the Gestapo decided to find and eliminate an unknown intelligence group.

Klemens Wicki was arrested a month after the arrest of the AK „Stragan” intelligence network led by Marian Przygodzki and Czesław Wąsik by the Gestapo on June 26, 1942 at the Tokary estate. He was placed in cell number 6 at the Gestapo in Gdańsk at 27 Neugarten Street (now Nowe Ogrody). Wicki’s trial was held in Berlin on December 8, 1942. Second Lieutenant Klemens Wicki received the death penalty, and it was carried out in Halle (Saale) on October 11, 1943, where he was beheaded. He is considered a Polish/Kashubian hero for his role in the resistance against the German occupation during World War II.


Święto patrona szkoły

Co roku w naszej szkole – w miesiącu październiku – obchodzony jest DZIEŃ PATRONA SZKOŁY,
który najczęściej świętujemy razem ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS I

i ŚWIĘTEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Również tego dnia wszyscy uczniowie najstarszych  klas w szkole  udają się do Czeczewa, gdzie na cmentarzu przykościelnym, przy obelisku poświęconym pamięci ppor. Klemensa Wickiego składają wiązanki, palą znicze i minutą ciszy czczą pamięć Patrona.

W uroczystościach uczestniczy syn PATRONA – pan Bogdan Janicki i Jego Rodzina.


NOWY OBELISK W CZECZEWIE

W połowie lipca 2021 roku z inicjatywy syna ppor. Klemensa Wickiego – pana Bogdana Janickiego rozpoczęto wymianę starego obelisku upamiętniającego naszego bohatera w Czeczewie na nowy.  Na Kaszuby przyjechała firma kamieniarska z Warszawy. Demontaż i ustawanie trwały ok. tygodnia. Pod pamiątkowym obeliskiem jest umieszczona ziemia z Halle – miejsca pochówku Patrona.

20200720_200924

 stara płyta obelisku

 

Dyrektor szkoły Zenon Byczkowski zdecydował, że stara płyta zdemontowanego obelisku zostanie przewieziona do Pępowa   i będzie ułożona na głównym klombie przy szkole. I tak też się stało. Natomiast na  płycie został umieszczony grawer informujący o Fundatorach i dacie przeniesienia do Pępowa.

szk_ob_2

st_ob_szk


uroczystość poświęcenia obelisku w Czeczewie –  2021-10-14

Uroczystość poświęcenia obelisku w Czeczewie zaplanowano na 10 października 2020 roku. Niestety ze względów epidemiologicznych (COVID-19), organizatorzy „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Wickiego w Pępowie” wraz z Dyrekcją szkoły musieli uroczystość odwołać.

Kolejny termin to rok 2021, a konkretnie 14 października. Święto Szkoły – Święto Patrona, Ślubowanie Uczniów Klas I oraz  Święto Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, nie wszyscy zaproszeni goście przybyli, ale gościliśmy pana Bogdana Janickiego wraz z Rodziną. Swoją obecnością zaszczycili nas księża: ks. dziekan Czesław Las, ks. prałat Stanisław Gackowski, ks. Józef Kuchta. Z władz samorządowych w uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke, wiceprzewodniczący: Albin Bychowski, Grzegorz Tokarski, Tyberiusz Treder oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Byczkowska. Z zaproszenia skorzystała pani Sołtys Katarzyna Wierczyńska oraz Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Barzowski. Uczestnikami byli również uczniowie najstarszych klas naszej szkoły oraz chętne dzieci w strojach regionalnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Czeczewie koncelebrowaną przez kapłanów, następnie wszyscy udali się przed obelisk, gdzie uczniowie odczytali biografię i testament Patrona, następnie nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie obelisku. Dzieci w strojach regionalnych przedstawiły program w języku kaszubskim. Złożono wiązanki i zapalono znicze. Głos zabrali pan Bogdan Janicki oraz Witold Szmidtke. Z tej okazji wszyscy goście otrzymali pamiątkowe magnesy.

Czeczewo_obelisk_22

HD-2

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie