Świetlica

Świetlica szkolna czynna od godz. 7.00 do 17.00

w czasie nauczania zdalnego pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych, pracujący w handlu.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Regulamin świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Zgłoszenie – świetlica

 

 

 

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie