ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna od godz. 6.30 do 17.00

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ MOGĄ UCZĘSZCZAĆ UCZNIOWIE KLAS 0-III,

których rodzice przedstawili zaświadczenia o zatrudnieniu, złożyli wypełnioną deklarację,

i zaakceptowali regulamin.

W czasie nauczania zdalnego pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych, pracujący w handlu.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Regulamin-świetlicy-szkolnej na 2023-24

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Świetlica – zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie