ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna od godz. 6.30 do 17.00

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ MOGĄ UCZĘSZCZAĆ UCZNIOWIE KLAS 0-III,

których rodzice przedstawili zaświadczenia o zatrudnieniu, złożyli wypełnioną deklarację,

i zaakceptowali regulamin.

W czasie nauczania zdalnego pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, porządkowych, pracujący w handlu.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Regulamin świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

POBIERZ DOKUMENT

Zgłoszenie_świetlica_22_23

 

 

 

 

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie