Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO

W PĘPOWIE

Jacek Barzowski – przewodniczący

Paulina Derwek-Józefiak  – zastępca przewodniczącego

Michał Sypniewski – skarbnik

Sylwia Kulka  – sekretarz

Kontakt:
email: rr.pepowo@gmail.com
tel. kom. 601 969 177

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

Plan Pracy_RR_SP_Pępowo_22_23

 

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka dobrowolna wynosi: 50 zł

od rodziny (płatna jednorazowo lub w ratach).

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

(podając imię/imiona i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę, do której uczęszcza/ją).

 

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka dobrowolna wynosi: 50 zł

od rodziny (płatna jednorazowo lub w ratach).

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

(podając imię/imiona i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę, do której uczęszcza/ją).

 

[/tab_content]

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie