Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

Przewodniczący – Justyna Śliwicka

Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kamińska

Sekretarz – Agnieszka Mielewczyk

Skarbnik – Michał Sypniewski

Kontakt:
email: rr.pepowo@gmail.com
tel. kom. 502 785 717

Podsumowanie za rok 2015/2016

Plan pracy Rady Rodziców 2016/2017

Plan finansowy Rady Rodziców 2016/2017

 

Raport z pracy Rady Rodziców 2016/2017

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców.

Dzięki Państwa składkom będziemy mogli finansować wiele przedsięwzięć, między innymi:

  • pomoce dydaktyczne,
  • nagrody w konkursach oraz książki na koniec roku,
  • wyposażenie szkoły,
  • książki do biblioteki szkolnej,
  • pomoc materialna dla uczniów.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka dobrowolna wynosi: 50 zł

od rodziny (płatna jednorazowo lub w ratach).

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

(podając imię/imiona i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę, do której uczęszcza/ją).

Do kontaktów z Zarządem Rady Rodziców prosimy korzystać z adresu e-mail: rr.pepowo@gmail.com

Można również składać pisma w sekretariacie szkoły, z prośbą o przekazanie dla Zarządu Rady Rodziców.

Mile widziane wszelkie konstruktywne uwagi i sugestie dotyczące pracy Rady Rodziców, jak również oferty pomocy dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Postaramy się odpowiedzieć na każdy e-mail, wniosek tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zarząd Rady Rodziców

indeks

zbi=C3=B3rka_grudzie=C5=84_2015______________________________________________________________________

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci  w szkole

Rada Rodziców ogłasza zbiórkę pieniędzy na modernizację systemu monitoringu szkoły.

Całkowity koszty modernizacji systemu monitoringu wynosi 5.570 zł     

Rada Rodziców przekaże na ten cel 2.000 zł, pozostałą kwotę pokryje ze środków pozyskanych ze zbiórki

ZBIÓRKA TRWA DO KOŃCA GRUDNIA

 

PROSIMY O WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

z dopiskiem – modernizacja monitoringu

______________________________________________________________________

Szanowni Państwo

Ogłaszamy wyniki grudniowej zbiórki pieniędzy na modernizację monitoringu w SP w Pępowie.

Wpłaty od rodziców – 1 470 zł

Fundusz Prewencyjny InterRisk – 2 048 zł

Deklarowana kwota Rady Rodziców – 2 000 zł

Razem 5 518 zł

Środki finansowe uzyskane ze zbiórki trafiły na konto Rady Rodziców.

Wszystkim rodzicom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Serdecznie dziękujemy

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa w Pępowie

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe