Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO

W PĘPOWIE

Jacek Barzowski – przewodniczący

Justyna Śliwicka – zastępca przewodniczącego

Michał Sypniewski – skarbnik

Karolina Redzimska – sekretarz

Kontakt:
email: rr.pepowo@gmail.com
tel. kom. 502 785 717

 

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Raport finansowy Rady Rodziców 2017/2018

 

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Raport finansowy Rady Rodziców 2016/2017

 

Podsumowanie za rok 2015/2016

 

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców.

Dzięki Państwa składkom będziemy mogli finansować wiele przedsięwzięć, między innymi:

  • pomoce dydaktyczne,
  • nagrody w konkursach oraz książki na koniec roku,
  • wyposażenie szkoły,
  • książki do biblioteki szkolnej,
  • pomoc materialna dla uczniów.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka dobrowolna wynosi: 50 zł

od rodziny (płatna jednorazowo lub w ratach).

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

(podając imię/imiona i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę, do której uczęszcza/ją).

Do kontaktów z Zarządem Rady Rodziców prosimy korzystać z adresu e-mail: rr.pepowo@gmail.com

Można również składać pisma w sekretariacie szkoły, z prośbą o przekazanie dla Zarządu Rady Rodziców.

Mile widziane wszelkie konstruktywne uwagi i sugestie dotyczące pracy Rady Rodziców, jak również oferty pomocy dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Postaramy się odpowiedzieć na każdy e-mail, wniosek tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zarząd Rady Rodziców

indeks

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie