RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO

W PĘPOWIE

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

Dnia 15.09.2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym wybrany został skład Zarządu.
Zarząd Rady Rodziców wybrany na rok szkolny 2023/2024 przedstawia się następująco:

1. Adam Osipiak – przewodniczący,
2. Sylwia Kulka – z-ca przewodniczącego,
3. Michał Sypniewski – skarbnik,
4. Paulina Drewek – Józefiak – sekretarz.

Nowo wybranej Radzie Rodziców i jej Zarządowi życzę owocnej pracy dla uczniów i naszej szkoły w roku 2023/2024.

Z poważaniem
Zenon Byczkowski

KONTAKT:

email: rr.pepowo@gmail.com
tel. kom. 502174787

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

Plan Pracy_RR_SP_Pępowo_22_23

 

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka dobrowolna wynosi: 50 zł

od rodziny (płatna jednorazowo lub w ratach).

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe

BS w Sztumie rachunek nr 81 8309 0000 0079 5163 3000 0010

(podając imię/imiona i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę, do której uczęszcza/ją).

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA LATA

PDF Scanner 26-10-22 10.20.16

PDF Scanner 26-10-22 10.21.56

Nadesłane przewodniczący RR Jacek Barzowski (26.10.2022 r.)

[/tab_content]

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie