STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁYIM. PPOR. K. WICKIEGO

PRZEKAŻ NAM 1,5%

TAK NIEWIELE ZNACZY, A TAK WIELE MOŻE!!!

DZIĘKUJEMY

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie