Druki do pobrania i zarządzenia

PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2018/19

 

Zarządzenie Nr 9/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

z dnia 06-02-2019r.

               w sprawie sposobu i określenia terminów postępowania rekrutacyjnego                  

na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie  art. 131pkt. 1; art.133 pkt 1 i 2 oraz art. 157 i 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

 

  • 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci z urzędu – dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żukowo,  na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych  oraz  dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami

 

  • 2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: z urzędu –  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Pępowo),  na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych  oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami

 

  • 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkół podstawowych określa Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo  nr 29/2019 i 30/2019  z dnia 30 stycznia 2019r.

 

Dyrektor szkoły

mgr Ryszard Peek

______________________________________________________

           OGŁOSZENIE

                SZKOŁA PODSTAWOWA

                  im. ppor. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE w terminie od 11-29 marca 2019r.  PRZYJMUJE ZAPISY DO:

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ur. w r. 2013

(zamieszkałe na terenie gminy Żukowo)

oraz  KLAS PIERWSZYCH   ur. w r.2012

(zamieszkałe w obwodzie szkoły tj.- PĘPOWO)

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • zgłoszeń można dokonywać osobiście lub telefonicznie oraz e-mailowo na adres: sppepowo@wp.pl  POCZTA
  • druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły:

http://sppepowo.edu.pl/dla-rodzica/druki-do-pobrania/:  DRUKI DO POBRANIA

  • sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
  • telefon kontaktowy: 58-681-87-91

_______________________________________________________________

KLIKNIJ W LINKI PONIŻEJ!

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie | Projekt i realizacja: Baltic Trend - projekty marketingowe