Druki do pobrania i zarządzenia

PRZYJĘCIE UCZNIÓW

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2022/23

ornament

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

w terminie  08.03-31.03.2022r.  przyjmuje zapisy do:
– oddziałów przedszkolnych – dzieci ur. w 2016 r. i 2017 r.

– klas pierwszych – dzieci ur. w 2015 r.

na rok szkolny 2022/2023 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. Pępowo)

             Świetlica szkolna w roku szkolnym 2022/23 dostępna będzie dla klas I-III w godz. 6:30-17:00
(dla dzieci urodzonych w latach 2016 i 2017 r. placówka nie organizuje opieki
po zakończonych zajęciach)

zgłoszeń można dokonywać osobiście lub e-mailowo: sppepowo@wp.pl

(druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej)

http://sppepowo.edu.pl/dla-rodzica/druki-do-pobrania

– sekretariat szkoły czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400

– telefon kontaktowy: 58-681-87-91

Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub telefonicznie oraz e-mailowo na adres: sppepowo@wp.pl  POCZTA

ornament

 

KLIKNIJ W LINKI PONIŻEJ!

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo Nr 23

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji

Załącznik nr 1 do zarządzenia kryteria

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy I-1 (1)

Potwierdzenie woli zapisu 22-23

 

ornament

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie