Druki do pobrania i zarządzenia

PRZYJĘCIE UCZNIÓW

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2023/24

ornament

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

w terminie od 06.03 do 24.03.2023 r. 

przyjmuje wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci ur. w  2016 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły

tj. Pępowo.

Do zerówki dzieci ur. w 2017 r. zamieszkałe na terenie Gminy Żukowo.

W roku szkolnym 2023/2024 uruchomiony zostanie oddział przedszkolny dla dzieci urodzonych w 2018 r.

             Świetlica szkolna w roku szkolnym 2023/2024 dostępna będzie dla klas 0-III w godz. 6:30-17:00

(dla dzieci urodzonych w 2018 r. placówka nie organizuje opieki po zakończonych zajęciach)

zgłoszeń można dokonywać osobiście lub e-mailowo: sppepowo@wp.pl

(druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej)

http://sppepowo.edu.pl/dla-rodzica/druki-do-pobrania

– sekretariat szkoły czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400

– telefon kontaktowy: 58-681-87-91

Zgłoszeń można dokonywać osobiście oraz e-mailowo na adres: sppepowo@wp.pl

ornament

 

KLIKNIJ W LINKI PONIŻEJ!

Zarządzenie_BURMISTRZA_Nr_16_2023_harmonogram rekrutacyjny

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego SP Pępowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego-zerówki

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP Pępowo


ornament
inne dokumenty!

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie