Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

1_5_proc

„Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej

im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie”

organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku za 2023 rok

Skan_20240104

Misja Stowarzyszenia:

  1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego  w Pępowie.
  2. Wspieranie działalności statutowej szkoły.
  3. Pomoc materialna i finansowa dla uczniów.
  4. Organizowanie, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.
  5. Organizowanie, dofinansowanie wypoczynku dla uczniów.
  6. Podtrzymywanie tradycji narodowej i tożsamości kaszubskiej.

 

NUMER KRS: 0000251223

NIP                589-18-78-390

REGON           220190645

NR KONTA     29 8345 1029 0204 6592 2000 0001

Obecny skład Zarządu to:

Zenon Byczkowski      – prezes

Zenona Maślanka       – zastępca

Renata  Barzowska    – skarbnik

Ewa Kleba                   – sekretarz

Maria Byczkowska      – członek

FANPAGE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie