Dokumentacja

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

POBIERZ

    PDF  –   STATUT-tekst-jednolity-2022

 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie

POBIERZ

 Program profilaktyczny 2023_24

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
w Szkole Podstawowej ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie

POBIERZ

wzoz

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie