Dokumentacja

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE

POBIERZ

    PDF  –   STATUT

 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie

POBIERZ

program-wychowawczo-profilaktyczny-sp-pepowo-19-20

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
w Szkole Podstawowej ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie

POBIERZ

wzoz

 

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie