14 LISTOPADA 2023 – DZIEŃ BIBLIOTERAPII

We wtorek w naszej bibliotece szkolnej obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Dzień ten jest ważnym, realnym wkładem bibliotek w emocjonalny rozwój uczniów. Tego dnia zajęliśmy się relaksującą pracą twórczą.

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie