ALFIK MATEMATYCZNY

22 listopada bieżącego roku dwudziestu jeden uczniów z klas V-VII wzięło udział w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ALFIK. Konkurs jest organizowany przez instytucję Jersz w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Tegoroczny arkusz konkursowy zawierał 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru za 3; 4 i 5 punktów. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu jest Wakacyjny Obóz Talentów. Czy w naszej grupie są laureaci? No to pytanie poznamy odpowiedź za 6 tygodni.

koordynator

                                                                                                          Anetta Praska-Wenderlich

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie