KLASY III W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Muzeum to nie tylko gabloty z zabytkami. Odkryciem tajemnic niektórych działów, zajęły się

9 listopada 2023r. klasy trzecie, wybierając się na wycieczkę do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Każda z klas uczestniczyła w lekcji muzealnej. Klasa IIIa dowiedziała się, w jaki sposób niedźwiedź Wojtek został kapralem i jaka była jego rola podczas walk o Monte Cassino. Na jednym
z działów, uczniowie mieli okazję zobaczyć plany rakiety V1, dokumenty której zdobył nasz Patron ppor. Klemens Wicki podczas II wojny światowej oraz obejrzeć jej szczątki. Uczniowie k
lasa IIIb poznali historię warszawskiej rodziny w czasie wojny, przemierzając wraz z nią kolejne etapy niemieckiej okupacji Polski, w odtworzonym mieszkaniu z przełomu lat trzydziestych i czterdziestych XX w. Klasa IIIc sprawdziła codzienny trud, który podejmują muzealni archeolodzy w poszukiwaniu przedmiotów czekających na odkrycie.To były wyjątkowe lekcje.

Karina Mąka

© 2016 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie